Wij bij The Unbound vinden de privacy van onze websitebezoekers, gasten, collega’s en partners zeer belangrijk. Met deze privacyverklaring willen we je informeren waarom en hoe bepaalde persoonsgegevens verwerkt worden. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan vooral contact op via privacy@unbound-amsterdam.com of anders per telefoon (+ 31 (0) 20 531 22 34).

Toepasselijkheid
The Unbound verwerkt dagelijks persoonsgegevens. The Unbound houdt zich daarbij uiteraard aan de wet, respecteert de privacy van de personen over wie er informatie wordt ontvangen en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens The Unbound verwerkt en voor welke doeleinden. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals bedrijven en/of websites die reizen of reispakketten aanbieden.

We raden je aan deze verklaring goed door te nemen. Met het gebruiken van onze producten of diensten gaat men akkoord met de verwerking en wijze daarvan, zoals omschreven in dit document. Deze verklaring wordt geactualiseerd wanneer nodig, de meest actuele versie wordt altijd gepubliceerd via de website van The Unbound.

Versie: 21 sept, 2020

The Unbound is een handelsnaam van UnboundxFreelodge B.V. geregistreerd bij de KvK Amsterdam onder 76637786 en handelend vanaf Tom Schreursweg 40, 1067MC Amsterdam.

Persoonsgegevens
The Unbound verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden.Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Klantgegevens
Voor (het boeken van) een overnachting of het huren van een van onze eventementenlocaties, heeft het hotel typischerwijs naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, dag van vertrek en aankomst en betalingsgegevens nodig. Deze gegevens kunnen wij ontvangen van derde partijen, bij wie je het boekingsproces hebt doorlopen. Eventueel kunnen wij voor aanvullende persoonsgegevens van je vragen voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals nationaliteit of gastvoorkeuren. Gezondheidsgegevens verwerken wij enkel op basis van toestemming, om je beter van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld het bieden van toegang voor mindervaliden of het faciliteren van dieetwensen. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om je identiteit te controleren. Wij maken geen volledige kopie van identiteitsdocumenten. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt, en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Klantenservice
Indien je met ons contact op wenst te nemen voor een vraag, klacht of andere mededeling hebt over ons hotel of restaurant, onze dienstverlening, onze website of app, zullen wij je contactgegevens vragen zodat wij contact kunnen opnemen.

Indien je een online review of klacht plaatst op onze website, op sociale media of op een website van een boekingspartner over ons hotel of restaurant, onze dienstverlening, onze website of app ontvangen wij deze via de daarvoor gebruikte website en kunnen wij deze informatie gebruiken om met in contact te treden over de klacht of commentaar of onze dienstverlening te verbeteren.

Cameratoezicht
Op het terrein van The Unbound maken we selectief gebruik van cameratoezicht uit veiligheidsoverwegingen. Dit wordt waar zoveel mogelijk beperkt qua bereik en opslagduur.

Kentekens
Voor registratie en betaling van parkeergelden kan er gebruik gemaakt worden van kentekenregistratie. Indien er gebruik gemaakt wordt van deze parkeerfaciliteiten wordt je kenteken mogelijk geregistreerd om de parkeerdiensten te kunnen aanbieden.

Marketing
Om aanbiedingen te doen die jou interesseren verzamelen wij commercieel interessante informatie over personen, zoals demografische gegevens. Wij kunnen informatie over je verzamelen van derden, waaronder informatie van onze partners en sociale mediasites overeenkomstig jouw instellingen op dergelijke websites.

Social media
The Unbound is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook en Instagram. Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken wanneer je functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een “Facebook-like”. Als een dergelijke functie door jou wordt gebruikt, kunnen wij persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Nieuwsbrieven
Bij het gebruik maken van onze diensten kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Via onze nieuwsbrieven houden wij je door middel van gepersonaliseerde e-mails op de hoogte van exclusieve aanbiedingen en serviceberichten. Met aanmelding ga je akkoord met het verwerken van het emailadres en toezenden van de e-mails. In iedere nieuwsbrief is een uitschrijfmogelijkheid opgenomen.

Sollicitaties
The Unbound verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien je daarvoor toestemming geeft kunnen we persoonsgegevens langer opslaan in de administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met je kan worden opgenomen.

Medewerkers
The Unbound verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers kan er intern contact worden opgenomen.

Externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij bijvoorbeeld IT leveranciers van, onder meer, ons boekingssysteem (MEWS) en restaurant reserveringstool (Formitable).

(Wettelijke) verplichtingen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen. Ten slotte kan ook de gemeente verzoeken om verstrekking van gegevens ter controle van de toeristenbelastingaanslag. The Unbound maakt afspraken met de ontvangers van de persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om je onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk de persoonsgegevens verwijderen.

Verwerking buiten de EER
The Unbound kan persoonsgegevens doorgeven naar het buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan landen binnen de EER. Buiten de EER zullen wij persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau.

Beveiligingsniveau
Wij hanteren een hoog niveau van beveiliging van gastgegevens. Gegevens van gasten worden versleuteld opgeslagen. Toegang tot gegevens door medewerkers van The Unbound geschiedt op basis van noodzakelijkheid gegeven de functie van de betreffende medewerkers (Need to know principe). Periodiek wordt de beveiliging van gegevensverwerkingen en onderliggende IT systemen geëvalueerd. Ingeval van uitbesteding van gegevensverwerkende processen aan derde partijen maken wij met deze partijen afspraken over adequate beveiliging van de persoonsgegevens. De getroffen maatregelen zijn in lijn met geldende privacy wet- en regelgeving. Absolute (100%) beveiliging van persoonsgegevens kan echter niet worden gegarandeerd. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor je privacy zoveel mogelijk te beperken.

Cookies
The Unbound maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Soorten cookies
We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten het zichtveld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld beter meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd toestemming voor het vragen van niet functionele cookies via cookie consent.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers. Wij gebruiken Google Analytics hiervoor en anonimiseren je IP-adres altijd uit privacyoverwegingen.Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies.

Social media-cookies
Cookies waarmee de inhoud van de Unbound op sociale media kan worden gedeeld, zoals Facebook. Wij hebben geen invloed op de cookies die social meida plaatsen en de data die zij verzamelen. Deze cookies geven daarnaast mogelijk inzicht in de effectiviteit van advertenties.

Advertentiecookies
Wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.

Cookies blokkeren en verwijderen
Indien je niet wilt dat onze website cookies op je apparaat kan opslaan, kun je dat aangeven in de cookiemelding die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heb je onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijg je deze melding niet meer te zien en dient je de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen. Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door de browserinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of slechts gedeeltelijk werken indien je de cookies uitschakelt.

Rechten
Als gast van The Unbound of bezoeker van onze website kun je een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, beperking of overdracht van de persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om een verleende toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van je toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Inzage
Je hebt het recht om aan The Unbound te vragen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Als wij gegevens van jou verwerken heb je het recht om inzage te krijgen in de betreffende persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, eventuele bronnen of ontvangers van deze persoonsgegevens en de bewaartermijn.

Rectificatie
Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kun je een verzoek indienen om dit te corrigeren.

Verwijdering
Je kunt ons verzoeken om door ons verzamelde persoonsgegevens te verwijderen in de volgende
gevallen:
– de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben
verzameld of anderszins verwerkt;
– indien de toestemming op basis waarvan de verwerking geschiedt door jou is ingetrokken;
– de persoonsgegevens worden door ons onrechtmatig verwerkt;
– wij moeten je persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
– wij hebben je gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking
Als er een onjuistheid in je persoonsgegevens is gemeld bij ons of als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, kun je ons verzoeken de verwerking te beperken zolang we het verzoek in behandeling hebben. Je kunt ons ook om beperking van de verwerking verzoeken als je van mening bent dat wij je gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en je deze nodig hebt voor een rechtsvordering.

Overdraagbaarheid
Indien de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, kun je ons verzoeken om jouw persoonsgegevens over te dragen. Ook kun je ons vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Bezwaar maken
Je mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van de gegevens na ontvangst van het bezwaar staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde redenen van toepassing zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden. Verwerken wij de persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag je daar te allen tijde
bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten
Wil je van één of meer van je hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dat kan door contact op te nemen via privacy@unbound-amsterdam.com. We zorgen dat er binnen 4 weken beslist wordt, tenzij we binnen die termijn laten weten dat we nog iets meer tijd nodig hebben. Worden jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van toestemming? Dan heb je het recht om je toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Klachten
Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens, dan kunt je deze zenden aan het hieronder vermelde adres of e-mailadres. Desgewenst kun je ook een klachtenprocedure starten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van de klacht en kan besluiten om de klacht verder in behandeling te nemen.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan vooral contact op via privacy@unbound-amsterdam.com
of anders per telefoon (+ 31 (0) 20 531 22 34).